«Διαχείριση ολοκληρωμένων υπηρεσιών θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού»

posted in: Education Training | 0

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης – MAQUAM MaQuaM – International Qualification on Marine and Tourism for the Mediterranean harbours Erasmus+ project n. 2020-1-IT01-KA202-008459 Το πρόγραμμα MAQUAM σχεδιάστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να συντονίσει την προσφορά καινοτόμων ναυτιλιακών υπηρεσιών στον τομέα … Continued

MAQUAM Multiplier Event [April 29, 2022]

Erasmus+ Marine & Maritime Vocational Education and Training Erasmus+ is the EU program to support education, training, youth, and sport in Europe. The Erasmus+ program places a strong focus on social inclusion, the green and digital transitions, and promoting young … Continued