«Διαχείριση ολοκληρωμένων υπηρεσιών θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού»

posted in: Education Training | 0

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης – MAQUAM MaQuaM – International Qualification on Marine and Tourism for the Mediterranean harbours Erasmus+ project n. 2020-1-IT01-KA202-008459 Το πρόγραμμα MAQUAM σχεδιάστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να συντονίσει την προσφορά καινοτόμων ναυτιλιακών υπηρεσιών στον τομέα … Continued