«Διαχείριση ολοκληρωμένων υπηρεσιών θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού»

posted in: Education Training | 0

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης – MAQUAM MaQuaM – International Qualification on Marine and Tourism for the Mediterranean harbours Erasmus+ project n. 2020-1-IT01-KA202-008459 Το πρόγραμμα MAQUAM σχεδιάστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να συντονίσει την προσφορά καινοτόμων ναυτιλιακών υπηρεσιών στον τομέα … Continued

“Robotics in Marine & Maritime Environmental Monitoring” April 29, 2022

On April 29, 2022, the workshop on “Robotics in Marine & Maritime Environmental Monitoring” co-organized by Strategis Maritime ICT Cluster and the EMFF project, BlueRoSES “Blue Robotics for Sustainable Eco-friendly Services for Innovative Marinas and leisure boats,” was held with … Continued

MAQUAM Multiplier Event [April 29, 2022]

Erasmus+ Marine & Maritime Vocational Education and Training Erasmus+ is the EU program to support education, training, youth, and sport in Europe. The Erasmus+ program places a strong focus on social inclusion, the green and digital transitions, and promoting young … Continued