«Διαχείριση ολοκληρωμένων υπηρεσιών θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού»

posted in: Education Training | 0

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης – MAQUAM MaQuaM – International Qualification on Marine and Tourism for the Mediterranean harbours Erasmus+ project n. 2020-1-IT01-KA202-008459 Το πρόγραμμα MAQUAM σχεδιάστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να συντονίσει την προσφορά καινοτόμων ναυτιλιακών υπηρεσιών στον τομέα … Continued

MAQUAM Multiplier Event [April 29, 2022]

A successful multiplier event of the European project, MaQuaM “International Qualification on Marine and Tourism for the Mediterranean harbours” was conducted by Strategis Maritime ICT Cluster on April 29, 2022, from 14:00-17:00, at the Piraeus Business Center, Ag. Dimitriou 41, … Continued

“Robotics in Marine & Maritime Environmental Monitoring” April 29, 2022

On April 29, 2022, the workshop on “Robotics in Marine & Maritime Environmental Monitoring” co-organized by Strategis Maritime ICT Cluster and the EMFF project, BlueRoSES “Blue Robotics for Sustainable Eco-friendly Services for Innovative Marinas and leisure boats,” was held with … Continued

MAQUAM Multiplier Event [April 29, 2022]

Erasmus+ Marine & Maritime Vocational Education and Training Erasmus+ is the EU program to support education, training, youth, and sport in Europe. The Erasmus+ program places a strong focus on social inclusion, the green and digital transitions, and promoting young … Continued